Wspomnienie Prof. Jerzego Mellibrudy

Nakładem Wydawnictwa Zielone Drzewo Instytutu Psychologii Zdrowia PTP ukazała się książka Anny Dodziuk pt. Jurek Mellibruda. Pozycja zawiera wspomnienia uczniów i bliskich współpracowników Profesora. Jestem jedną z autorek wypowiedzi, obok takich osób jak: Bogdan Białek, Renata Durda, Jacek Jakubowski, Krzysztof Jedliński, Ireneusz Kaczmarczyk, Tatiana Mindewicz-Puacz, Olga Tokarczuk.
 
„Zależało mi na tym, żeby w tej książce pokazać, jak Jerzy Mellibruda – w bogactwie swoich inicjatyw i zaangażowań – był postrzegany przez różnych ludzi, jak wpłynął na nich i ich otoczenie, w jaki sposób budził potencjał i jak się przyczyniał do ZMIANY. Wieloaspektowej, zaistniałej na różnych szczeblach, realizującej się w różnych zespołach i środowiskach. Ta wielość i różnorodność miała jednak od kilku dziesięcioleci wspólny mianownik: pomaganie ludziom w niedoli, wspieranie ich w tym, żeby sami zaczęli wprowadzać korzystne zmiany w swoim życiu. Zależało mi, żeby ci, którzy sami przyłączyli się do rewolucyjnych i ewolucyjnych przekształceń >>spod znaku Mellibrudy<< albo których one zagarnęły, opowiedzieli o Jurku własnym głosem. Zabrzmi niekiedy również głos samego Jerzego, ponieważ bardzo nas przecież interesuje, jak on odnosił się do rozmaitych okresów i aspektów swojego życia”.
 
Anna Dodziuk van Kooten