Dr Barbara Czardybon

psychoterapia, terapia uzależnień, terapia par i małżeństw, terapia seksuologiczna

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach.

„Nasze życie jest wędrówką w czasie – w procesie doświadczania własnego życia podróżujemy po krainach Przeszłości i Przyszłości, z chwilowymi przystankami w Teraźniejszości. Między wspomnieniami tego, co było i wizjami tego, co może się wydarzyć, zatrzymujemy się czasem tylko przelotnie w tym, co dzieje się Tu i Teraz. Wyprawy do przyszłości bez towarzystwa nadziei bywają smutne lub przerażające. Utrwalone w psychice ślady złej przeszłości często niszczą nadzieję. (…) Są różne drogi wspierania nadziei oraz jej przywracania. Ulepszanie świata może rozwijać zewnętrzne źródła nadziei. Tworzenie przyjaznych i wspierających relacji między ludźmi może być bezcennym źródłem nadziei. Uwalnianie się spod wpływu psychologicznych schematów odbierających nadzieję może torować drogę do zmian osobistych rodzących nadzieję”.

Prof. Jerzy Mellibruda, O nadziei

Oferta:

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Pomagam osobom doświadczającym chronicznych trudności emocjonalnych i borykającym się z różnymi problemami osobistymi. Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Prowadzę terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz aktywności nałogowych na etapie podstawowym i pogłębionym. Zajmuję się integracyjną psychoterapią współuzależnienia, także gdy zaburzenia przystosowania współwystępują z zaburzeniami czy rysami osobowości.

Terapia par i małżeństw

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje krótkoterminowa terapia par z problemem uzależnienia.

Terapia seksuologiczna

Treningi i szkolenia

Prowadzę treningi inter- i intrapersonalne. Odbiorcami moich szkoleń są m.in. psychoterapeuci, terapeuci uzależnień oraz pracownicy służb medycznych.

Oferta:

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Pomagam osobom doświadczającym chronicznych trudności emocjonalnych i borykającym się z różnymi problemami osobistymi. Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Prowadzę terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz aktywności nałogowych na etapie podstawowym i pogłębionym. Zajmuję się integracyjną psychoterapią współuzależnienia, także gdy zaburzenia przystosowania współwystępują z zaburzeniami czy rysami osobowości.

Terapia par i małżeństw

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje krótkoterminowa terapia par z problemem uzależnienia.

Terapia seksuologiczna

Treningi i szkolenia

Prowadzę treningi inter- i intrapersonalne. Odbiorcami moich szkoleń są m.in. psychoterapeuci, terapeuci uzależnień oraz pracownicy służb medycznych.