Wykłady i warsztaty w ramach szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych

Od września do listopada br. odbędzie się cykl szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, organizowany przez Fundację ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Podczas szkolenia poprowadzę wykłady: „Stare” i „nowe” uzależnienia. Podobieństwa i różnice między uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi, „Dwie strony medalu”. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień, a także warsztaty: Mechanizmy uzależnienia, Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego i zmiany.

https://rejestracja.etoh.edu.pl/zapisy-na-szkolenia-uzalbeha/