Terapia par skoncentrowana na emocjach obejmuje, z jednej strony, koncentrację na indywidualnym doświadczeniu każdej ze stron w związku, a także, z drugiej, poszukiwanie powtarzających się wzorców relacyjnych oraz tworzenie warunków do ich zmiany na bardziej elastyczne. Praca terapeutyczna skupia się na odbudowie lub pogłębianiu więzi. Z terapii par i małżeństw mogą skorzystać związki, w których występują konflikty różnego rodzaju, problemy z komunikacją, kryzysy wywołane zazdrością, zdradą bądź innymi zmianami, problemy natury seksualnej.

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje krótkoterminowa terapia par z problemem uzależnienia.