Warsztaty z umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się

W dniach 6–8 września 2021 r. przeprowadzę warsztaty z umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się w ramach szkolenia dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. Organizatorem wydarzenia była Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

https://www.facebook.com/FundacjaEtoh/photos/a.537680303074579/1974374489405146