Z Prof. Jerzym Mellibrudą

„Nasze życie jest wędrówką w czasie – w procesie doświadczania własnego życia podróżujemy po krainach Przeszłości i Przyszłości, z chwilowymi przystankami w Teraźniejszości. Między wspomnieniami tego, co było i wizjami tego, co może się wydarzyć, zatrzymujemy się czasem tylko przelotnie w tym, co dzieje się Tu i Teraz. Wyprawy do przyszłości bez towarzystwa nadziei bywają smutne lub przerażające. Utrwalone w psychice ślady złej przeszłości często niszczą nadzieję. (…) Są różne drogi wspierania nadziei oraz jej przywracania. Ulepszanie świata może rozwijać zewnętrzne źródła nadziei. Tworzenie przyjaznych i wspierających relacji między ludźmi może być bezcennym źródłem nadziei. Uwalnianie się spod wpływu psychologicznych schematów odbierających nadzieję może torować drogę do zmian osobistych rodzących nadzieję”.

Jerzy Mellibruda, O nadziei

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach.

Doświadczenie zdobywałam, odbywając staże kliniczne w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”  w Warszawie, a także w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Praktykę prywatną prowadzę w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze. Kontynuuję i rozwijam ponadto współpracę w charakterze psychoterapeuty z kliniczną placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczę w treningach Balintowskich. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładałam na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; obecnie jestem zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracuję z Collegium Medicum UZ. Jestem autorką artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Jako trenerka współpracuję z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie.

Moje kwalifikacje:

 • dyplomowana psychoterapeutka integracyjna w procesie certyfikacji – ukończona 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

 • dyplomowana specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji – ukończone Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

 • certyfikowana terapeutka par i małżeństw – ukończone 2-letnie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (certyfikat nr 40 specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej dla par)

 • coach – ukończona Akademia Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • trenerka umiejętności psychospołecznych – ukończone Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia dla trenerów treningu interpersonalnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach

 • trenerka biznesu – ukończona Akademia Trenerów Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – ukończony Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • uczestniczka specjalistycznych szkoleń, m.in. „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie”, „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii”, „Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości”, „Trening uważności (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu”

Wybrane publikacje:

 • B. Czardybon, Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie – możliwości cancer coachingu, [w:] Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, (red.) C. Marcisz, K. Popiołek, Katowice 2017

 • B. Czardybon, Rozbudzanie nadziei w psychoterapii i terapii uzależnień, „Świat Problemów” 2019, październik

 • B. Czardybon, Znaczenie indywidualizacji pracy z pacjentem z podwójną diagnozą – przykład realizowanej praktyki, „Świat Problemów” 2020, maj

 • B. Czardybon, Związek między osobowością borderline a współuzależnieniem w świetle traumy przywiązaniowej, „Świat Problemów” 2020, październik

 • B. Czardybon, Potrzeba kontroli i wzmocnienia poczucia własnej skuteczności w uzależnieniu od ćwiczeń fizycznych, „Świat Problemów” 2021, czerwiec

 • B. Czardybon, Specyfika pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, „Świat Problemów” 2021, lipiec–sierpień

 • B. Czardybon, Terapia schematów w pracy z osobami uzależnionymi od czynności i z grup ryzyka (cz. I), „Świat Problemów” 2022, lipiec – sierpień