Artykuł w „Świecie Problemów”

W najnowszym numerze „Świata Problemów” znajduje się artykuł, w którym – na przykładzie środowiska medycznego – opisuję specyfikę pracy psychoterapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

http://www.swiatproblemow.pl/