Konsultacje wstępne:

160 zł/

sesja (50 min.)

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych:

160 zł/

sesja (50 min.)

Terapia uzależnień:

160 zł/

sesja (50 min.)

Terapia par i małżeństw:

250 zł/

sesja (90 min.)

Terapia seksuologiczna:

160 zł/

sesja (50 min.)

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Pomagam osobom doświadczającym chronicznych trudności emocjonalnych i borykającym się z różnymi problemami osobistymi. Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Prowadzę terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz aktywności nałogowych na etapie podstawowym i pogłębionym. Zajmuję się integracyjną psychoterapią współuzależnienia, także gdy zaburzenia przystosowania współwystępują z zaburzeniami czy rysami osobowości.

Terapia par i małżeństw

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje krótkoterminowa terapia par z problemem uzależnienia.

Terapia seksuologiczna

Treningi i szkolenia

Prowadzę treningi inter- i intrapersonalne. Odbiorcami moich szkoleń są m.in. psychoterapeuci, terapeuci uzależnień oraz pracownicy służb medycznych.