W trakcie pracy na procesie grupowym uczestnicy mają okazję spontanicznie wyrażać siebie oraz próbować nowych zachowań. Mogą aktywnie udzielać sobie wsparcia. Tego rodzaju praca stwarza okazję do konstruktywnej konfrontacji. Wszystko dzieje się na „tu i teraz”.

Praca na procesie pozwala zidentyfikować role przyjmowane przez uczestników grupy. Jest to ważne dlatego, że role podejmowane przez członków grupy często nie są przez nich uświadamiane. Tymczasem osoby wchodzące w dane role w grupie nierzadko pełnią takie same role również poza grupą. Tworzenie takiego układu odniesienia i stosowanie porównań ułatwia zajście zmian osobistych. Praca na procesie pomaga zatem aktywizować doświadczenie nadziei na to, że członkowie grupy mogą stawać się takimi, jakimi chcą być zarówno dla samych siebie, jak i w relacjach międzyludzkich.

Prowadzę treningi inter- i intrapersonalne. Odbiorcami moich szkoleń są m.in. psychoterapeuci, terapeuci uzależnień oraz pracownicy służb medycznych.