Szkolenie on-line „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”

16 grudnia br. poprowadzę szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z Fundacją ETOH.

Zakres tematyczny szkolenia:

„Stare” i „nowe” uzależnienia. Podobieństwa i różnice między uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi:

• kryteria diagnostyczne uzależnień według ICD-10 i DSM-5
• uzależnienia behawioralne – nowa „fala” uzależnień: rodzaje i charakterystyka zachowań nałogowych
• uzależnienie od substancji a uzależnienie od czynności
• wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnień nie-chemicznych; autodestrukcyjny charakter „przymusowych” zachowań – negatywne konsekwencje uzależnień behawioralnych dla funkcjonowania człowieka (sfera psychiczno-społeczna i fizyczna)


„Dwie strony medalu”. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień:


• uwarunkowania uzależnień – model polietiologiczny: zachowania nałogowe jako skutek interakcji czynników biologicznych i społeczno-psychologicznych
• cel interwencji profilaktycznych – eliminacja lub redukcja czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących przed używaniem substancji chemicznych oraz nadmiernym zaabsorbowaniem daną czynnością
• samotność i izolacja vs. kontakt
• koncepcja resilience; wybrane czynniki chroniące przed rozwojem uzależnienia: predyspozycje intrapsychiczne (wysoki poziom samoświadomości, konstruktywna regulacja emocjonalna, zdrowe uzewnętrznianie emocji, poczucie odpowiedzialności za swoje życie) i interpersonalne (umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich, budowanie sieci wsparcia i głębszych relacji)


Mechanizmy uzależnienia:

• podobieństwo mechanizmów odpowiedzialnych za nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów warunkujących zachowania nałogowe („chemia wewnętrzna”)
• mechanizmy uzależnienia – specyficzne rodzaje zniekształceń: mechanizm iluzji
i zaprzeczania, mechanizm nałogowej regulacji emocji, mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja
• znaczenie neurotransmiterów w procesie uzależnienia się od substancji chemicznych oraz czynności – uzależnienie jako efekt zaburzenia równowagi między dwoma układami neuroprzekaźnikowymi: układem nagrody (układ dopaminergiczny w mózgu) oraz układem kary (układ serotoninergiczny)
• schemat rozwoju uzależnienia


Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego i zmiany:


• interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej: cel i korzyści sesji interwencyjnej, etapy procesu
• ocena gotowości osoby uzależnionej do zmiany
język jako „narzędzie” zmiany – elementy i etapy dialogu motywującego („wiosła” – OARS, język podtrzymania vs. język zmiany)

https://www.facebook.com/events/631448721543571/?ref=newsfeed