Wykład na temat e-uzależnień

12 października br. miałam okazję wygłosić wykład pt.: E-uzależnienia: specyfika zachowań problemowych i skala problemu, objawy uzależnienia, profilaktyka podczas szkolenia Zastosowanie Dialogu Motywującego w uzależnieniach behawioralnych, zorganizowanego przez Fundację ETOH w Warszawie. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.