Wykład w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej

26 marca br. wygłoszę wykład pt.: Pustka emocjonalna jako efekt traumy relacyjnej z perspektywy psychoterapii integracyjnej dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Wykład będzie poświęcony uczuciu pustki wewnętrznej, opisywanemu jako stan odrętwienia bądź zamrożenia emocjonalnego. Pustka może być związana z jakimś wyjątkowo trudnym dla człowieka przeżyciem lub ciągiem obciążających go zdarzeń. Odczuwanie pustki może pojawiać się w konsekwencji utraty wartości nadających sens życiu ludzkiemu. Pustka – to objaw występujący w wielu różnych problemach natury psychicznej. Chroniczne doświadczanie pustki koreluje z zaburzeniami depresyjnymi. Pustka, będąc ciężka do zniesienia, stanowi czynnik ryzyka samobójstwa i samouszkodzeń. Przeżywanie pustki wywołuje zagubienie nie tylko po stronie pacjenta, ale i – nierzadko – terapeuty; leczenie tego objawu bywa trudne. Stan pustki emocjonalnej ma charakter lękotwórczy.
 
Podczas spotkania pogłębione zostanie spojrzenie na złożone i wielowymiarowe zjawisko jakim jest pustka emocjonalna z perspektywy psychoterapii integracyjnej. Uczucie pustki doświadczane w dorosłości może wskazywać na zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie, a pustkę można rozumieć jako efekt traumy relacyjnej mającej właściwość uszkadzania zdolności do budowania bezpiecznych więzi. Z tej perspektywy szczególne miejsce zajmować będzie korektywne doświadczenie więzi z terapeutą, to jest praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej. Webinarium obejmie zagadnienie możliwych sposobów przywracania wrażliwości i zdolności odbierania słabszych sygnałów emocjonalnych u pacjentów skarżących się na uczucie pustki wewnętrznej.