III. edycja szkolenia on-line „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

W dniach 5–6 marca br. odbędzie się trzecia edycja mojego autorskiego szkolenia poświęconego pracy terapeutycznej z osobami, u których syndrom współuzależnienia współwystępuje z zaburzeniami osobowości. Szkolenie Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości zrealizowane zostanie we współpracy z Fundacją ETOH w Warszawie.

https://www.facebook.com/events/1081765495701435/?ref=newsfeed