Szkolenie on-line „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą”

W dniach 2–3 kwietnia br. poprowadzę szkolenie on-line Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą dla Fundacji ETOH w Warszawie.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć.

Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym z pacjentami jednocześnie prezentującymi objawy zaburzeń osobowości. Szkolenie szczególnie polecam:

  • specjalistom i instruktorom terapii uzależnień,
  • osobom będącym w trakcie studium terapii uzależnień,
  • lekarzom ze specjalizacją w psychiatrii,
  • studentom medycyny.

W szkoleniu udział wziąć mogą również psycholodzy, psychoterapeuci oraz inni specjaliści zainteresowani tematem.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności pomocnych w pracy terapeutycznej nad regulacją emocji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą, u których, właściwa współzachorowalności, wielość symptomów generuje niemałe trudności w leczeniu. Osoby te posiadają niską odporność na cierpienie psychiczne. Częstym problemem staje się chaotyczne przeżywanie przez nich wielości intensywnych uczuć, mają oni kłopot z kontrolą impulsów, wyróżnia ich wysoki poziom agresji i autoagresji. Efektem pracy terapeutycznej powinno być nabycie przez pacjenta umiejętności nazywania własnych uczuć, umiejętności pomieszczania ich w sobie, a także umiejętność decydowania czy będzie je wyrażać czy też nie. Gdy w toku leczenia obejmującego kombinację interwencji psychoterapeutycznych, farmakologicznych, a niekiedy też psychospołecznych dochodzi do wygaszenia objawów, poważnym wyzwaniem staje się radzenie sobie z monotonią emocjonalną w nienałogowy sposób.

Szkolenie będzie rozwijać podstawowy temat źródła zaburzonej regulacji emocji. Podstawą propozycji pracy będzie uwspółcześniona teoria relacji z obiektem oraz teoria więzi, z której perspektywy można powiedzieć, że zarówno utrata więzi jak też jej zaburzenia przyczyniają się do rozwoju zależności od substancji zmieniającej świadomość. Szkolenie pozwoli uzupełnić warsztat terapeuty o, wpisane w akceptującą relację, wybrane techniki użyteczne w długoterminowej terapii osób z podwójną diagnozą. Szczegółowa tematyka obejmie regulację złości w psychoterapii osób uzależnionych. Podczas spotkania szkoleniowego przybliżona zostanie także praca z innymi uczuciami pojawiającymi się wokół złości: lękiem i smutkiem. Część uwagi będzie skupiona na wstydzie rozumianym jako jedna z konsekwencji traumy relacyjnej. Szkolenie obejmie ponadto specyfikę tzw. pogłębionej pracy nad emocjami (krzywda i in.).

https://www.facebook.com/events/947777752765612/?ref=newsfeed