Szkolenie dla personelu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze

W dniach 26–27 maja br. poprowadzę, we współpracy z Fundacją ETOH z Warszawy, szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (jednostki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu) pt.: Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości.