Druga część artykułu w „Świecie Problemów”

Najnowszy numer „Świata Problemów” zawiera mój artykuł, który, stanowiąc kontynuację wcześniejszych rozważań, przynosi opis strategii pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie, a także zagrożonymi intensyfikacją zachowań problemowych, z perspektywy terapii schematów. 

http://swiatproblemow.pl/Wrzesien-2022.html