Szkolenie on-line „Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”

28 kwietnia br. poprowadzę szkolenie dla Fundacji ETOH w Warszawie na temat strategii zaradczych podejmowanych w wyniku traumy, a także tzw. wzrostu potraumatycznego.

W powszechnym rozumieniu trauma kojarzona jest z poważnym zagrożeniem życia bądź własnej integralności albo innej osoby. Wśród modeli zmiany występującej u człowieka, który przeżył traumę, wymienia się – obok przetrwania i powrotu do stanu równowagi – wzrost czy rozwój. Wzrost potraumatyczny oznacza pozytywne zmiany u jednostki podejmującej próby poradzenia sobie ze skutkami szczególnie trudnej dla niej sytuacji; to dodatkowo szansa na budowanie odporności oraz lepsze radzenie sobie z wyzwaniami mogącymi wystąpić w przyszłości. „Katalizatorami” takiego rozwoju może być diagnoza nieuleczalnej choroby, utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny itp.
 
Szkolenie będzie rozwijało zagadnienie roli zasobów osobistych i społecznych we wzroście po doświadczeniu traumatycznym. Omówione zostaną – korzystne z punktu widzenia wystąpienia rozwoju potraumatycznego – strategie radzenia sobie ze stresem, w tym elementy pracy zorientowanej na wspieranie elastyczności sposobu myślenia o nieznanych wcześniej trudnościach zdezorientowanych pacjentów z doświadczeniem traumy. Podczas spotkania zasygnalizowane zostaną również możliwe źródła blokad we wzroście potraumatycznym.
 
Szkolenie polecam:
 
• psychologom,
• psychoonkologom,
• interwentom kryzysowym,
• psychoterapeutom,
• innym zainteresowanym tematem.